Voorstelling

Voorstelling kring

Streekmuseum van de Zuiderkempen

Sint Michielsstraat 2, 2260 Oevel-Westerlo

Gebouw:

Voormalig gemeentehuis van de gemeente Oevel voor de fusie met Westerlo, oorspronkelijk pastorij van de St. Michielsparochie van Oevel. Benedenverdieping en dak dateren van 1757, de verdieping is van 1910. Vanaf 1964, na de bouw van een nieuwe pastorij, werd in het gebouw de gemeentelijke administratie ondergebracht tot aan de fusie met Westerlo op 01/01/1977.
Sinds 1970 wordt de zolder en een deel van de bovenverdieping ingericht als museum voor plaatselijke geschiedenis, oude interieurs en oude landelijke ambachten. Na de fusie met Westerlo werd het ganse gebouw tot museum bestemd en plechtig geopend op 01/09/79. De gevels en de bedaking werden wettelijk beschermd bij koninklijk besluit van 09/11/1976.

In 1999 werd het gebouw grondig gerestaureerd, wel is de zolder niet meer toegankelijk voor het publiek omwille van veiligheidsredenen. Op 21/05/2000 werd het museum plechtig heropend.

In 2005 werd in de tuin een karhuis opgetrokken door ijverige vrijwilligers van de kring in samenwerking met het gemeentebestuur dat de bouw grotendeels financierde.

Museum en heemkring:

Bij het tot stand komen van het heemmuseum werd Frans Verrezen door het gemeentebestuur van Oevel als onbezoldigd archivaris-conservator benoemd. In 1977 werd deze functie door het gemeentebestuur van Westerlo bevestigd. Vanaf 1970 ontstond uit het Davidsfonds Oevel de huidige heemkring. De heemkring verzorgt het toezicht, rondleidingen en een efficiënte werking van het heemmuseum.
Daartoe werd op 14/05/1979 de V.Z.W. Heemkring Ansfried Westerlo opgericht. Geïnteresseerde personen uit de deelgemeenten werden aangezocht om zich te engageren in de heemkring. In 1994 werden vanuit de beheerraad van de heemkring werkgroepen opgericht. Een werkgroep museum werd belast met het bewaren en conserveren van de voorwerpen in het museum.

Een werkgroep familiekunde bouwde een schaduwarchief en documentatiecentrum uit met o.m. kopieën van de doop- huwelijks- en begraafboeken van het “ancien regime” van gans Westerlo en enkele buurgemeenten, vooral gemeenten uit het kanton Westerlo krijgen bijzondere aandacht. Een verzameling bidprentjes, doodsbrieven en een fotoarchief vervolledigen dit. Tegelijkertijd werd besloten om de parochieregisters tot de tweede wereldoorlog te kopiëren. Reeds in 1997 werd het volledig archief van Zoerle gekopieerd en in het archief bewaard. In 1998 werden de parochies Oevel, Westerlo en Heultje gekopieerd. In 1999 was Tongerlo aan de beurt en in 2000 gebeurde hetzelfde met Voortkapel. In 2002 heeft de heemkring de burgerlijke stand van 1800 tot 1900 gefilmd, met de bedoeling deze op cd-rom te plaatsen.

Openingsdagen:

Vanaf de “Erfgoeddag” tot de “Open-monumentendag” is het museum elke zondag open van 14 uur tot 17 uur. Voor groepen is het museum gans het jaar toegankelijk na afspraak met Rosa De Bleser. (0475 22 36 94, info@hkansfried.be)

De toegang is gratis. Groepen tot 25 personen bezoeken het museum altijd onder begeleiding van een gids. De rondleiding kost 50 EUR. Gidsbeurten voor scholen: 1,5 EUR per leerling. Scholen uit Westerlo gratis, omdat dit een gemeentelijk museum is!

Het archief is elke 1ste en 3de vrijdag van de maand oktober tot en met maart toegankelijk van 19 uur tot 22 uur. In april, mei, juni elke 1ste vrijdag van de maand alsook de 1ste vrijdag van september. De toegang tot het archief is gratis maar bij frequent bezoek vragen wij om lid te worden van de kring.

Info doc. centrum:
Jef Thys
Telefoon: 014/23.44.87
E-mail: jef_thys@hotmail.com

Initiatieven genomen door de leden van de raad van beheer:

Zorgen voor het onthaal, het gidsen van groepen bezoekers en het toezicht houden tijdens de openingsdagen.
Onderhouden en inventariseren van de voorwerpen in het museum.
Hulp geven aan bezoekers en genealogen bij hun opzoekingwerk tijdens de archiefavonden.
Studiewerk doen betreffende ons heem.
Driemaandelijkse uitgave van het tijdschrift “Nieuwe Heemtijdingen Het Neteland”.
Verzorgen van de uitlening van de wetenschappelijke boeken uit de bibliotheek van de kring, volgens het intern reglement.
Vervolledigen van de verzameling bidprentjes en overlijdensbrieven uit gans Westerlo.
Uitbreiden van het fotoarchief betreffende Groot Westerlo.
Meewerken aan Erfgoeddag, Open Monumentendag in samenwerking met de cultuurraad.
Inrichten van een genealogische dag in samenwerking met andere heemkringen en familiekundige verenigingen.
Inzamelen van oude films uit Westerlo, welke op DVD werden gezet. Momenteel hebben we een archief van ongeveer 200 uur film uit alle deeldorpen.
Burgerlijke stand 1800-1900 gefotografeerd (40000 blz.) en gedigitaliseerd en bewerkt op DVD’s.
Organiseren van historische wandelingen, tentoonstellingen rond erfgoed.
Hulp bij de restauratie van erfgoedelementen.
Onderhoud van de kapel van de Maarschalk te Herselt.
Onderhoud van boom- en andere kapelletjes.
De kring is lid van Vlaamse en een Noord-Brabantse koepelorganisatie en van “DMO”, de Merode ondernemers.

Lidmaatschap Heemkring Ansfried:

12,50 euro per jaar. (rekeningnummer: BE17 0011 8813 5721, BIC GEBABEBB)
Hiervoor ontvangt men 4x het tijdschrift “Nieuwe Heemtijdingen Het Neteland”.
Als lid kan men boeken of tijdschriften uit de wetenschappelijke bibliotheek ontlenen volgens het intern reglement.
Toegang tot de archiefavonden waar men gratis geholpen wordt, indien nodig, bij het ontcijferen van oud schrift, of het opstellen van de stamboom of kwartierstaat.
Leden kunnen via het tijdschrift “Nieuwe Heemtijdingen Het Neteland” informatie uitwisselen betreffende hun opzoekingen, of vragen stellen aan medeleden.
Leden kunnen tegen gunstige voorwaarden deelnemen aan activiteiten van de kring (cursussen, bezoeken aan archieven, bezoeken aan musea, …).