woensdag 25 april 2018

Zondag 29 april pannenkoeken met pisbloemengelei!

Volop aan het plaats maken en opruimen voor onze openingsdag van het zomerseizoen in het heemmuseum.
Veel naar kamp A gevoerd waar wij onze dubbels kunnen stockeren en de tenten opgekuist zodat men kan binnen zitten bij slecht weer.
Na een vermoeiende dag een verfrissing kan dan deugd doen!
Zaterdag nog klaarzetten en dan kunnen wij zondag 29 april onze pannenkoeken dag beginnen.
Allen hartelijk welkom voor een pannenkoek met pisbloemengelei !!!


maandag 26 februari 2018

Feestelijke inhuldiging van het cultureel erfgoed " aartsengel Ganriël" 't Riet Westerlo


Beste

Tijdens nieuwjaarsnacht 2016 raakte het terracottabeeld "aartsengel Gabriël", deel van ons cultureel erfgoed, voor de 3de maal in zijn geschiedenis beschadigd, dit maal werd het echter zo goed als totaal vernield.

Onder impuls van prins Simon de Merode, heemkring Ansfried Westerlo, kunstatelier B.art Keutgens, en door crowdfunding "aartsengel Gabriel", waaraan de St- Sebastiaansgilde, Westelfolk, en de Merodeondernemers hun medewerking verleenden, werden de financiële middelen bijeengekregen om na herstelling van het origineel een replica te vervaardigen.

Wij zijn dan ook zeer trots dat wij samen met hen en bedrijven, privé-sponsors, sympathisanten, de gemeente Westerlo, politie Zuiderkempen voor de logistieke medewerking, in ons opzet zijn geslaagd.

Zondag 22 april 2018 is het Erfgoeddag en kan men zowel het herstelde originele beeld in de kerk van Westerlo gaan bewonderen, als de replica aan de kapel op 't Riet.

De feestelijkheden starten om 13u aan 't Riet, waar de heer Paul Hermans, voorzitter cultuurraad, u zal verwelkomen. Na de zegening van Gabriël worden rondleidingen voorzien in de kerk, er is ook mogelijkheid tot bezoek grafkelders familie de Merode (info op: http://www.hkansfried.be). De verenigingen heemkring Ansfried Westerlo vzw., St- Sebastiaansgilde vzw., Westelfolk vzw en de Merodeondernemers vzw. zorgen ervoor dat u kan genieten van onze rijke volkse tradities.

Kijken, proeven en genieten in de parel van de Kempen.

U bent van harte welkom.Contact : info@hkansfried.be
Algemene info: 0495/42.69.31 (Bart Keutgens)

zaterdag 8 juli 2017

vrijdag 16 juni 2017

Volksspelen in het Heemmuseum

De school van Oevel is gedurende deze week met verschillende klassen op bezoek geweest in ons Heemmuseum om de oude volksspelen te ontdekken en vooral uit te proberen. De kinderen en de juffrouwen waren zeer blij en hebben zich goed geamuseerd ze misten hun iPad niet.

Gedurende de zondagen van het zomerseizoen gaan verschillende van die volksspelen blijven staan voor de kinderen die op bezoek komen!

dinsdag 9 mei 2017

Aartsengel Gabriel Westerlo


Aartsengel Gabriel Westerlo " het Riet"

Beste

Het Kapelletje van aartsengel Gabriel op het Riet, een erfgoedmonument, en voor inwoners en bezoekers van Westerlo een houvast en een plaats om tot rust te komen, heeft uw hulp nodig.

Zoals velen onder u weten, is dit beeld op nieuwjaarsnacht 2016 totaal vernield door vandalisme.


De brokstukken van het beeld, daterend van 1887 en gemaakt in opdracht van prinses Nathalie de Croy, met een geschiedkundige betekenis in de familie de Merode, werden door de gemeente Westerlo bijeengesprokkeld en opgeslagen in de technische hangaars.

In juni 2016 werd onder bezieling van prins Simon de Merode, Jef Thys heemkring Ansfried Westerlo vzw (historisch opzoekwerk) en het kunstatelier B.art Keutgens uit Zoerle-Parwijs begonnen aan de restauratie van het beeld.


Prins Simon de Merode nam de financiering van de benodigde materialen op zich. De restauratiewerken worden gesponsord door het kunstatelier B.art Keutgens. Het resultaat van de restauratie overtreft al de verwachtingen. De vleugels en handen moeten nog worden gemonteerd op de buste.

Het terracotta beeld heeft terug zijn uitzicht van 1887, Gabriel heeft zijn geheimen prijsgegeven zoals de verfijning van handen, voeten en gezicht, ook de naam van de beeldhouwer en zijn handtekening kwamen terug tevoorschijn. Het beeld heeft daardoor een historische waarde.

Helaas de buitenkant is zeer mooi, maar inwendig is het beeld te zwaar beschadigd en zeer fragiel.

Hierdoor kan en mag aartsengel Gabriel niet meer buiten worden geplaatst. Regen, vorst en helaas terug eventueel vandalisme zouden het beeld definitief beschadigen en herstel onmogelijk maken.

Prins Simon de Merode is dan ook volop bezig om een geschikte locatie te zoeken om het originele beeld onder te brengen, daar waar het veilig en beschut kan staan. Een openbare plaats, al zal het beperkt toegankelijk zijn voor bezoekers.

Voor de kapel aan het Riet is er een oplossing gevonden door een replica van het beeld te maken, en dit kan met uw hulp worden gerealiseerd.


Replica aartsengel Gabriel
Crowdfunding

Nu het beeld nog uit verschillende delen bestaat, kan men hiervan mallen maken en deze afgieten in een sterk materiaal. Na montage kan de replica worden geplaatst in de kapel op het Riet, beschermd door een omheining of dergelijke.

Het maken van de replica van het beeld, de sokkel en de omheining kosten geld.

Hiervoor starten we een "crowdfunding" samen met de inwoners van Westerlo en sympathisanten van aartsengel Gabriel.

Wij willen dit graag doen door u als persoon, zaakvoerder, handelaar, verenigingen en gilden, nauw te betrekken bij de realisatie van dit project. Uw ideeën, hulp of eventuele steunacties zijn welkom.

Samenwerking kan dit cultureel erfgoed terug in de " Parel der kempen" laten schitteren op het Riet.

Het Riet in Westerlo is een belangrijk sociaal, cultureel, toeristisch en ecologisch gebied. Iedereen heeft volgens ons dan ook alle belang erbij om dit te behouden, en er zorg voor te dragen. Dit vooral naar onze kinderen, inwoners, bezoekers en toeristen toe.

Het is "prinsheerlijk wonen op het platteland van de Merode". Laten wij dan ook met z'n allen de geschiedenis en dit cultureel erfgoed een handje helpen.

Namens aartsengel Gabriel
Dank u


Stortingen met vermelding
‘beeld aartsengel'Gabriel’
Heemkring Ansfried Westerlo vzw
Sint – Michielsstraat 2, 2260 Westerlo info@hkansfried.be
Bankrelatie: IBAN: BE17 0011 8813 5721 BIC: GEBABEBB
Verenigingsnummer: 730379
Ondernemingsnummer: 419566570

Coördinatie en info
Kunstatelier B.art Keutgens
Jaak Lemmenslaan 4
2260 Zoerle-Parwijs
0495/42.69.31
bart.keutgens@telenet.be